Het repareren van uw speeltoestellen

Reparatie van speeltoestellen

HvR Speeltotaal is een bedrijf dat buiten het inrichten en aanbrengen van speelplekken ook gespecialiseerd is in het inspecteren en onderhouden of uitvoeren van reparaties aan speeltoestellen. Het inspecteren van speelplekken dient periodiek uitgevoerd te worden, op basis van wat er tijdens de inspectie wordt geconstateerd stellen wij een rapport op. Vervolgens worden er middels inspectierondes met onze speciaal daarvoor opgeleide en inmiddels ervaren monteurs reparaties uitgevoerd.

Heeft u ook een toestel dat onderhouden dient te worden?

inspectie-speeltoestellen

Repareer uw speelomgeving

Voordat wij als HvR Speeltotaal toestellen gaan repareren worden ze eerst geïnspecteerd door Speelplan. Wij laten de toestellen voornamelijk door Speelplan inspecteren, omdat zij daar net iets meer in gespecialiseerd zijn dan wij. Vanuit Speelplan wordt er dan een lijst opgesteld met toestellen of onderdelen die vervangen dienen te worden. Wij zullen dan in periodes alle locaties afgaan om deze te vervangen of repareren.

Buiten dat wij voornamelijk de inspectierondes uit besteden aan Speelplan, kunnen wij zelf ook inspecties van speeltoestellen uitvoeren. Dit doen wij meestal wanneer het om een klein gevalletje gaat. Onze servicemonteur beoordeeld dan of hij hem ter plaatsen kan repareren, hij er een keer voor terug moeten komen of dat het gehele toestel vervangen dient te worden.

Reparatiewerkzaamheden

Wij als HvR Speeltotaal zullen op basis van wat er door Speelplan of ons zelf is geconstateerd een inspectieronde opstellen. Op een dag proberen wij dan met onze servicemonteur verschillende locaties te behandelen. Voornamelijk wordt er tijdens de inspectierondes beoordeeld wat er vervangen kan en dient te worden, als het niet nodig is, dan hoeft het natuurlijk niet, al gaat de veiligheid van een spelend kind voor, dus risico’s worden er niet genomen. Wanneer een toestel niet meer gerepareerd kan worden zal er in overleg gekeken worden naar de mogelijkheden.

Heeft u een speelterrein of speeltoestel die u wilt laten inspecteren en waar nodig wilt laten vervangen?