+31 85 - 4010514      info@hvrspeeltotaal.nl

Over deze certificaten beschikt HvR Speeltotaal

HvR Speeltotaal B.V. wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor een meer energieën milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden en streeft naar continue verbeteringen. Om deze reden zal HvR Speeltotaal B.V. voorstellen implementeren, die bijdrage aan een energiezuiniger manier van werken. We zijn bereid ons bewustzijn te vergroten over ons energie verbruik en de consequenties daarvan op het milieu.

Certificaten

HvR Speeltotaal B.V. heeft zich volgens de ISO 9001, ISO 14001, VCA** en de CO2 prestatieladder gecertificeerd. De ISO 9001 is voor ons een erg belangrijk certificaat, omdat de vele verschillende normen staan voor de kwaliteit van het product. Ook wordt de ISO 9001 gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem

Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. ISO 14001-certificatie is niet algemeen verplicht, maar er zijn gemeenten die erom vragen bij het verstrekken van een milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen vaak als eis in hun aanvragen.

CO2 prestatieladder

Het managementsysteem CO2 prestatieladder is gericht op het in kaart brengen van de CO2 emissies en het op basis daarvan reduceren van deze emissies. Naderhand vindt een onafhankelijke toetsing plaats van dit managementsysteem door een gecertificeerde instantie. Wij als HvR Speeltotaal zijnde streven ernaar om dit jaar op niveau 3 gecertificeerd te worden. Met de elektrische zandzeefmachine denken wij hier een grote stap in te zetten. Meer informatie over de elektrische zandzeefmachine kunt u hier vinden.

Ook hebben wij recent ons bedrijfspand in Veenendaal voorzien van CO2 vriendelijke ontwikkelingen, deze ontwikkelingen hebben wij in een eerder uitgebrachte blog gespecificeerd.

Indien u wenst meer informatie te ontvangen over de certificaten die HvR Speeltotaal bezit of meer te weten wilt komen over onze werkwijze, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.