Certificaten

Certificaten

HvR Speeltotaal B.V. werkt met een bedrijfsvoering systeem, dat gecertificeerd is volgens de norm NEN-EN-ISO9001:2015. Het gehanteerde systeem heeft tot doel alle bedrijfsprocessen systematisch te beheersen en controleren, zodat de kwaliteit van de geleverde producten en diensten wordt gewaarborgd.

HvR Speeltotaal B.V. hanteert een milieumanagement systeem, dat gecertificeerd is volgens de norm NEN-EN-ISO14001:2015. Dit systeem vraagt de medewerkers van HvR Speeltotaal zich continue bewust te zijn van onze invloed op het milieu en om negatieve impact zoveel mogelijk proberen terug te dringen. Dit wordt gedaan door met milieuaspecten rekening te houden tijdens de diverse fases van een project, zoals ontwikkeling, ontwerp, inkoop en uitvoering. HvR Speeltotaal zal zoveel mogelijk materialen hergebruiken en het afval zoveel mogelijk proberen te beperken, zodat wij ook op een verantwoorde wijze afval kunnen scheiden, verzamelen en afvoeren.

HvR Speeltotaal B.V. hanteert een bedrijfsvoering systeem die, voor wat betreft de Arbo – en Mileuwet, voldoet aan de VeiligheidsChecklist Aannemers (VCA**). Naast dit bedrijfscertificaat, zijn alle medewerkers van HvR Speeltotaal ook VCA** gecertificeerd.

HvR Speeltotaal heeft het certificaat ‘CO2 Prestatieladder – niveau 5′ behaald. Hiermee laten wij zien dat HvR Speeltotaal duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en hier zich waar mogelijk in wilt blijven ontwikkelen.

Het CO2 prestatieladdertraject zorgt ervoor dat, naast het creëren van bewustzijn bij medewerkers, met gerichte doelstellingen en maatregelen gewerkt kan worden aan het verlagen van de geproduceerde CO2 uitstoot.

Link SKAO website HVR speeltotaal: https://www.skao.nl/certificaathouders/HvR_Speeltotaal_Veenendaal_B_V

Invalshoek A. Inzicht


Invalshoek B. Reductie


Invalshoek C. Transparantie


Invalshoek D. participatie


Projecten