Certificaten

Certificaten

HvR Speeltotaal B.V. wil voortdurend zoeken naar mogelijkheden voor meer energieën milieuvriendelijke uitvoering van de werkzaamheden en streeft naar continue verbetering. Om deze reden zal HvR Speeltotaal B.V. voorstellen implementeren, die bijdragen aan een energiezuinigere manier van werken. We zijn bereid ons bewustzijn te vergroten over ons energie verbruik en de consequenties daarvan op het milieu. Om dit beleid duidelijk aantoonbaar te maken heeft HvR Speeltotaal B.V. gekozen voor de ISO 9001, ISO 14001, VCA** en de CO2 prestatieladder. CO2 vormt een belangrijk broeikasgas. Het managementsysteem CO2-Prestatieladder is gericht op het in kaart brengen van de CO2 emissies en het op basis daarvan verminderen van deze emissies. Naderhand vindt een onafhankelijke toetsing plaats van dit managementsysteem door een certificerende instantie. Wij streven ernaar om in dit jaar op niveau 3 gecertificeerd te worden.

Het energie- en emissiebeleid wordt in praktijk nageleefd door:
– Het opstellen van doelstellingen en streefcijfers welke jaarlijks door de directie worden beoordeeld en herzien (directiebeoordeling);
– Het inspelen op aanzienlijke energieverbruik gebieden door op zowel organisatorisch maatregelen als tijdens de uitvoering;
– Registraties van het energieverbruik;
– Aanschaf of renovatie van voertuigen, apparatuur, materialen en gebouwen;
– Het transparant maken van het energieverbruik voor alle medewerkers en met hen overleggen en inventariseren, hoe zij invloed kunnen uitoefenen op het energie verbruik;
– Het motiveren van de medewerkers met het doen van voorstellen die kunnen bijdragen aan de vermindering van het energieverbruik.

Momenteel is HvR Speeltotaal B.V. bezig zijn met het ontwikkelen van een co2 neutrale zeefmachine. Meer informatie over dit project kunt u vinden op onze website.

HvR Speeltotaal B.V. zal de relevante wet en overige eisen van de autoriteiten op het gebied van energie en andere bepalingen naleven.

Deze beleidsverklaring staat iedereen, intern en extern, op aanvraag ter beschikking en wordt jaarlijks beoordeeld en zo nodig aangepast.
HvR Speeltotaal B.V. verwelkomt alle steun, zodat we gezamenlijk energie kunnen besparen en kunnen bijdragen aan een beter milieu.

Door de directie is Elwin van Wagensveld aangewezen als CO2-coördinator.

CO2 Prestatieladder

HvR Speeltotaal Veenendaal B.V. is bezig met behalen van het CO2 prestatieladder niveau 3 certificaat. Doel hiervan is om kennis te hebben van onze CO2 uitstoot en waar mogelijk deze te reduceren en de kennis transparant te delen.

Hieronder kunt u deze aspecten downloaden.

3.A.1 Footprint
Footprint 2017
Footprint 2018

3.B.1 Reductiedoelstellingen
Reductieplan 2017-2021

3.C.1. Transparantie
Energie- en emissiebeleid

3.D.1. Participatie
CO2 Neutraal zandzeven