+31 85 - 4010514      info@hvrspeeltotaal.nl

CO2 prestatieladder niveau 3

HvR Speeltotaal B.V. heeft eerder een artikel geschreven over de certificaten die het bezit. In dat artikel hebben wij aangegeven ernaar te streven om dit jaar ons te certificeren op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Inmiddels kunnen wij met trots mededelen dat dit is gelukt.

De weg omhoog

Doordat wij ons de afgelopen periode bezig hebben gehouden met het in kaart brengen van het verbruik op het gebied van gas, benzine en elektra. Hebben wij dit waar mogelijk kunnen reduceren om op een zo CO2 neutraal mogelijke manier te werken.

Met het in gebruik nemen van de elektrische zandzeef machine hebben wij hier ook een grote stap in gezet. Met deze machine verminderen wij het geluid en tegelijk de uitstoot. Tevens kan de batterij van de machine opgeladen worden via de 66 zonnepanelen.

Eerder dit jaar hebben wij al verschillende aanpassing gedaan aan het bedrijfspand in Ede. Zo hebben wij 66 zonnepanelen laten installeren, zijn we overgestapt naar Traxx diesel en hebben wij de TL-verlichting vervangen voor LED verlichting.

Samenwerking

Het bereiken van de volgende stap in de prestatieladder hebben wij niet alleen gedaan. In samenwerking met Organisatiesysteem BV en C+ Certificering BV hebben wij dit kunnen realiseren.

In samenwerking met Organisatiesysteem BV hebben wij het verbruik in kaart kunnen brengen, zodat dit vervolgens beoordeeld en gecertificeerd kon worden door C+ Certificering BV.

Wij willen beide partijen bedanken voor hun ondersteuning in dit proces! En streven ernaar om onszelf nog meer te ontwikkelen in de toekomst.