CO2 neutraal reinigen

Speelondergronden CO2 neutraal reinigen

HvR Speeltotaal heeft een CO2 neutrale zandzeefmachine ontwikkeld. Hiermee kunnen wij het speel- en valzand in uw speelplaatsen zeven zonder uitlaatgassen. Dit draagt bij aan een schonere leefomgeving in uw stad of buurt. Daarnaast heeft het ook een aanzienlijke geluidsreductie die tevens ten goede komt aan uw inwoners.

”Deze elektrisch aangedreven zeefmachine kan bijdragen aan uw klimaatneutrale doelen”

Door deze machine in te zetten kan er CO2 neutrale reiniging plaatsvinden.

Een schonere speelomgeving

Door duurzaam te investeren in HvR Speeltotaal proberen wij onze werkzaamheden volledig CO2 neutraal uit te voeren. Om dit te kunnen realiseren zoeken wij partners die samen met ons geloven in deze volgende stap. Het doel is dan om een meerjarig partnerschap af te sluiten met degene die in dit concept geloven.

Samen willen wij streven naar een schonere speelomgeving die geluidsarm en CO2 neutraal gereinigd.

Duurzaamheid bij HvR Speeltotaal

HvR Speeltotaal probeert zich voortdurend te ontwikkelen. Dat is ook de reden dat wij de elektrische zandzeef machine hebben ontwikkeld. Met deze machine willen wij uiteindelijk afstappen van de huidige machines die op diesel draaien. Op ons bedrijfspand hebben wij laatst zonnepanelen aangebracht, en middels deze zonnepanelen zullen wij ook de accu van de elektrische zandzeef machine gaan opladen.

Wilt u meer te weten komen over het duurzaam zandzeven?